Kiedy do logopedy?

Z dzieckiem należy udać się do logopedy gdy:

 • dziecko mało i niechętnie wypowiada się,
 • mowa jest realizowana z poszumem nosowym (dziecko mówi tak jak gdyby przez cały czas miało katar),
 • w wieku około 3 lat:
  • nie mówi,
  • nie wypowiada samogłosek lub spółgłosek charakterystycznych dla mowy trzylatka.
  • w trakcie mówienia język wystaje poza zęby,
 • w wieku 4 lat:
  • nie pojawiają się głoski (s, z, c, dz) lub dziecko wymawia je zmiękczając (ś, c, dź, ź) np. śanki – sanki,
  • mowa jest niezrozumiała dla otoczenia,
  • występują trudności z wypowiadaniem nawet niezbyt złożonych wyrazów, trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw (szczególnie sekwencji, pór posiłków, pór roku, miesięcy), trudności z zapamiętywaniem krótkich wierszyków i piosenek,
 • w wieku 5 lat:
  • nie potrafi wymawiać głosek szumiących (sz, rz, cz, dż) i mowa nadal jest niezrozumiała dla otoczenia; przekręca trudne wyrazy, pojawiają się błędy w budowanych wypowiedziach i błędy gramatyczne,
  • myli nazwy podobne do siebie (zbliżone fonetycznie np.: tom – dom),
  • ma trudności z podziałem wyrazów na sylaby,
 • w wieku 6 lat:
  • dziecko nie potrafi wypowiadać poprawnie wszystkich głosek,
  • nie umie podzielić wyrazów na sylaby i głoski,
  • czyta bardzo wolno, głównie głoskuje i nie potrafi złożyć wyrazu w całość, przekręca wyrazy, nie rozumie przeczytanych zdań,
  • przy pierwszych próbach pisania powinny niepokoić, litery i cyfry pisane w złą stronę, zapisywane wyrazy od lewej do prawej strony,
 • w wieku 7-9 lat:
  • dziecko nadal ma wadę wymowy,
  • przekręca trudniejsze wyrazy (przestawia sylaby, głoski lub upodabnia do siebie głoski w wyrazach np. puszysty – pusysty,
  • ma trudności z nazywaniem, zapamiętywaniem liter alfabetu, cyfr,
  • używa sformułowań niepoprawnych pod względem gramatycznym,
  • bardzo wolno czyta (sylabizując lub głoskując), lub gdy czyta bardzo szybko, ale popełnia przy tym bardzo dużo błędów (dziecko zgaduje tekst),
  • ma kłopoty podczas pisania z zapamiętywaniem kształtu rzadziej występujących liter (G, H, F, Ł),
  • myli litery podobne pod względem kształtu, (t – ł – l, m – n), litery identyczne tylko położone inaczej w przestrzeni (p – b, d – g),
  • popełnia bardzo dużo błędów podczas przepisywania tekstów,
  • wykazuje trudności podczas pisania dyktand,
  • nie potrafi zapisywać zmiękczeń,
  • opuszcza, dodaje, przestawia, podwaja litery, dodaje sylaby.

Be the first to comment on "Kiedy do logopedy?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*